Fundacja Drupal Marketing Poland

Dlaczego powstała Fundacja

Fundacja Drupal Marketing Poland powstała aby promować w Polsce system Drupal. Fundacja została założona w 2018 roku i jest wspierana przez firmy partnerskie.

Z powodu braku firm finansujących Fundacja została zamknięta pod koniec 2019 roku. Konferencja DrupalCamp Poland oraz wydarzenia DrupalDay będą nadal kontynuowane, będą organizowane przez firmę Droptica

Co robimy

Sprawozdanie z działalności Fundacji Drupal Marketing Poland za rok 2019

Pobierz sprawozdanie