Obrazki + listy definicji + Drupal

Artykuł został zaktualizowany dla wersji 5.x-1.4 modułu Image.

Na łamach letwist pisałem już o wstawianiu grafik przy pomocy list definicji. Teraz opiszę jak „wdrożyć“ ten pomysł do Drupala. Trzy podstawowe zalety tej modyfikacji to:

Modyfikacja wykorzystuje moduł image_attach, który umożliwia wstawianie grafik bezpośrednio z formularza dodawania zawartości, oraz szablon PHPTemplate.

Problem z walidacją polegał na nieprawidłowym traktowaniu list definicji przez wbudowany w Drupala filtr „Konwerter znaków końca linii“, który co prawda można było wyłączyć, ale jest on dla odwiedzających stronę rzeczą raczej niezbędną.

Po zainstalowaniu modułu Image, wraz z modułem image_attach, otwieramy (lub tworzymy – jeśli jeszcze nie istnieje) szablon template.php naszej skórki opartej o silnik PHPTemplate i wklejamy co następuje:

function phptemplate_image_attach_teaser($node) {
 $img_size = variable_get('image_attach_size_teaser_'. $node->type, 'thumbnail');

 if ($img_size != IMAGE_ATTACH_HIDDEN) {
  drupal_add_css(drupal_get_path('module', 'image_attach') .'/image_attach.css');

  $image = node_load($node->iid);
  $info = image_get_info(file_create_path($image->images[$img_size]));

  $output .= '<dl class="image right">';
  $output .= '<dt>';
  $output .= l(image_display($image, $img_size), "node/$node->nid", array(), NULL, NULL, FALSE, TRUE);
  $output .= '</dt>';
  $output .= '<dd>'. $image->title .'</dd>';
  $output .= '</dl>'."\n";

  return $output;
 }
}

function phptemplate_image_attach_body($node) {
 $img_size = variable_get('image_attach_size_body_'. $node->type, IMAGE_THUMBNAIL);

 if ($img_size != IMAGE_ATTACH_HIDDEN) {
  drupal_add_css(drupal_get_path('module', 'image_attach') .'/image_attach.css');

  $image = node_load($node->iid);
  $info = image_get_info(file_create_path($image->images[$img_size]));

  $output .= '<dl class="image">';
  $output .= '<dt>';
  $output .= l(image_display($image, $img_size), "node/$node->nid", array(), NULL, NULL, FALSE, TRUE);
  $output .= '</dt>';
  $output .= '<dd>'. $image->title .'</dd>';
  $output .= '</dl>'."\n";

  return $output;
 }
}

Następnie do naszego arkusza stylów dodajemy:

dl.image {
    float: right;
    margin: 2px 0 2px 10px;
    padding: 6px;
    background-color: #EEE;
    color: inherit;
    border: 1px solid #BBB;
    text-align: center;
    }
dl.image dt {
    font-weight: bold;
    }
dl.image dt img {
    border: 1px solid #666;
    }
dl.image dd {
    margin: 0 auto;
    font-size: .8em;
    }

Voila! Pięknie ostylowane obrazki bezpośrednio z Drupala.